• Ngay đại lộ Đông Tây
 • Villa song lập: 500m2
 • 12 phòng ngủ, 16 giường
 • 13 phòng tắm, bể bơi 50m2
 • Sức chứa tối ta: 40 người

 • Cạnh Grand Hotel
 • Biệt thự liền kề
 • 7 phòng ngủ, 9 giường
 • 7 phòng tắm, bể bơi 35m2
 • Sức chứa tối ta: 25 người

 • Gần cổng, Grand Hotel FLC
 • Villa song lập: 270m2
 • 7 phòng ngủ, 9 giường
 • 08 phòng tắm, bể bơi 40m2
 • Sức chứa tối ta: 21 người

 • Gần cổng, Grand Hotel FLC
 • Villa song lập: 432m2
 • 14 phòng ngủ, 14 giường
 • 14 phòng tắm, bể bơi 40m2
 • Sức chứa tối ta: 46 người

 • View hồ, Grand hotel
 • Villa liền kề: 320m2
 • 8 phòng ngủ, 12 giường
 • 9 phòng tắm, bể bơi 30m2
 • Sức chứa tối ta: 25 người

 • Gần bể bơi FLC.
 • Biệt thự có sân vườn
 • 09 phòng ngủ, 13 giường
 • 09 phòng tắm, bể bơi 50m2
 • Sức chứa tối ta: 35 người

 • Gần chuồng chim, Grand Hotel.
 • Biệt thự liền kề: 360m2
 • 09 phòng ngủ, 16 giường
 • 10 phòng tắm, bể bơi 50m2
 • Sức chứa tối ta: 32 người

 • Gần chuồng chim, chợ Quê
 • Villa liền kề: 350m2
 • 7 phòng ngủ, 7 giường
 • 7 phòng tắm, bể bơi 30m2
 • Sức chứa tối ta: 21 người

 • Gần Golf, Bể bơi FLC
 • Villa đơn lập: 1000m2
 • 10 phòng ngủ, 17 giường
 • 11 phòng tắm, bể bơi 50m2
 • Sức chứa tối ta: 36 người

 • Gần Golf, Bể bơi FLC
 • Villa đơn lập: 500m2
 • 10 phòng ngủ, 17 giường
 • 11 phòng tắm, bể bơi 50m2
 • Sức chứa tối ta: 36 người

 • Cạnh Grand Hotel
 • Biệt thự đơn lập, có sân vườn
 • 6 phòng ngủ, 8 giường
 • 7 phòng tắm, bể bơi 35m2
 • Sức chứa tối ta: 25 người

 • Gần chuồng chim, Grand Hotel.
 • Biệt thự liền kề: 310m2
 • 09 phòng ngủ, 11 giường
 • 10 phòng tắm, bể bơi 35m2
 • Sức chứa tối ta: 30 người

Du lịch Xứ Thanh

Du lịch Xứ Thanh