• Đường Hồ Xuân Hương.
 • Khách sạn mặt biển: 800m2
 • 70 phòng ngủ đôi
 • 70 phòng tắm
 • Sức chứa tối ta: 300 người

 • Đường Hồ Xuân Hương.
 • Khách sạn mặt biển: 600m2
 • 40 phòng ngủ đôi
 • 41 phòng tắm
 • Sức chứa tối ta: 160 người

 • Đường Hồ Xuân Hương.
 • Khách sạn mặt biển: 400m2
 • 60 phòng ngủ, 100 giường
 • 62 phòng tắm
 • Sức chứa tối ta: 250 người

Du lịch Xứ Thanh

Du lịch Xứ Thanh