• Đường Hồ Xuân Hương.
  • Khách sạn mặt biển: 600m2
  • 40 phòng ngủ đôi
  • 41 phòng tắm
  • Sức chứa tối ta: 160 người

  • Đường Hồ Xuân Hương.
  • Khách sạn mặt biển: 400m2
  • 60 phòng ngủ, 100 giường
  • 62 phòng tắm
  • Sức chứa tối ta: 250 người

Du lịch Xứ Thanh

Du lịch Xứ Thanh