• Đường Hồ Xuân Hương.
  • Khách sạn gần biển: 5000m2
  • 586 phòng ngủ, 1200 giường
  • Bể bơi vô cực 500m2
  • Sức chứa tối ta: 2500 người

Du lịch Xứ Thanh

Du lịch Xứ Thanh