• Cạnh Grand Hotel
 • Biệt thự đơn lập, có sân vườn
 • 6 phòng ngủ, 8 giường
 • 7 phòng tắm, bể bơi 35m2
 • Sức chứa tối ta: 25 người

 • Gần Golf, Bể bơi FLC
 • Villa đơn lập: 315m2
 • 05 phòng ngủ, 8 giường
 • 05 phòng tắm, bể bơi 40m2
 • Sức chứa tối ta: 20 người

 • Chợ Quê, căn góc
 • Biệt thự liền kề: 240m2
 • 4 phòng ngủ, 4 giường
 • 5 phòng tắm, bể bơi 25m2
 • Sức chứa tối ta: 16 người

 • Chợ Quê.
 • Biệt thự liền kề: 240m2
 • 6 phòng ngủ, 6 giường
 • 7 phòng tắm, bể bơi 30m2
 • Sức chứa tối ta: 21 người

 • Gần hồ, Grand Hotel
 • Villa liền kề ven hồ
 • 6 phòng ngủ, 6 giường
 • 7 phòng tắm, bể bơi 30m2
 • Sức chứa tối ta: 20 người

 • Gần Hồ, Grand Hotel
 • Villa liền kề: 300m2
 • 06 phòng ngủ, 08 giường
 • 06 phòng tắm, không bể bơi
 • Sức chứa tối ta: 20 người

 • Gần bãi tắm FLC
 • Villa liền kề: 216m2
 • 6 phòng ngủ, 7 giường
 • 7 phòng tắm, bể bơi 25m2
 • Sức chứa tối ta: 20 người

 • Gần chợ quê, Grand Hotel
 • Villa đơn lập, có sân vườn
 • 6 phòng ngủ, 6 giường
 • 7 phòng tắm, bể bơi 30m2
 • Sức chứa tối ta: 24 người

Du lịch Xứ Thanh

Du lịch Xứ Thanh