• Cách biển 100m.
  • Khách sạn gần biển: 700m2
  • 100 phòng ngủ, 150 giường
  • 100 phòng tắm, bể bơi 100m2
  • Sức chứa tối ta: 300 người

  • Mặt biển.
  • Khách sạn mặt biển: 1000m2
  • 118 phòng ngủ, 168 giường
  • 120 phòng tắm, bể bơi 120m2
  • Sức chứa tối ta: 350 người

Du lịch Xứ Thanh

Du lịch Xứ Thanh