• Đường Nguyễn Văn Cừ.
 • Khách sạn gần biển: 1000m2
 • 63 phòng ngủ đa dạng.
 • 65 phòng tắm
 • Sức chứa tối ta: 250 người

 • Đường Tống Duy Tân.
 • Khách sạn gần biển: 500m2
 • 35 phòng 70 giường.
 • 35 phòng tắm
 • Sức chứa tối ta: 120 người

 • Đường Tống Duy Tân.
 • Khách sạn gần biển: 300m2
 • 14 phòng 25 giường.
 • 14 phòng tắm
 • Sức chứa tối ta: 60 người

Du lịch Xứ Thanh

Du lịch Xứ Thanh