• Đường Hồ Xuân Hương.
 • Khách sạn mặt biển: 600m2
 • 40 phòng ngủ đôi
 • 41 phòng tắm
 • Sức chứa tối ta: 160 người

 • Đường Hồ Xuân Hương.
 • Khách sạn mặt biển: 400m2
 • 60 phòng ngủ, 100 giường
 • 62 phòng tắm
 • Sức chứa tối ta: 250 người

 • Cổng FLC, view biển.
 • Khách sạn 3 sao: 430m2
 • 32 phòng ngủ, 64 giường
 • 30 phòng tắm, bể bơi 40m2
 • Sức chứa tối ta: 120 người

 • Cổng FLC.
 • Khách sạn 3 sao: 470m2
 • 28 phòng ngủ, 56 giường
 • 28 phòng tắm, bể bơi 35m2
 • Sức chứa tối ta: 120 người

 • Cổng FLC.
 • Khách sạn 3 sao: 430m2
 • 27 phòng ngủ, 48 giường
 • 30 phòng tắm, bể bơi 35m2
 • Sức chứa tối ta: 110 người

 • Cổng FLC.
 • Khách sạn 3 sao: 500m2
 • 28 phòng ngủ, 50 giường
 • 28 phòng tắm, bể bơi 40m2
 • Sức chứa tối ta: 110 người

 • Cổng FLC.
 • Khách sạn 3 sao: 450m2
 • 34 phòng ngủ, 45 giường
 • 30 phòng tắm, bể bơi 25m2
 • Sức chứa tối ta: 130 người

 • Cổng FLC.
 • Khách sạn 3 sao: 500m2
 • 42 phòng ngủ, 75 giường
 • 42 phòng tắm, bể bơi 40m2
 • Sức chứa tối ta: 150 người

 • Cổng FLC.
 • Khách sạn 3 sao: 500m2
 • 27 phòng ngủ, 45 giường
 • 30 phòng tắm, bể bơi 50m2
 • Sức chứa tối ta: 100 người

Du lịch Đất Xứ Thanh

Du lịch Đất Xứ Thanh