• Đường Nguyễn Văn Cừ.
 • Khách sạn gần biển: 1000m2
 • 63 phòng ngủ đa dạng.
 • 65 phòng tắm
 • Sức chứa tối ta: 250 người

 • Đường Tống Duy Tân.
 • Khách sạn gần biển: 500m2
 • 35 phòng 70 giường.
 • 35 phòng tắm
 • Sức chứa tối ta: 120 người

 • Đường Hồ Xuân Hương.
 • Khách sạn mặt biển: 800m2
 • 70 phòng ngủ đôi
 • 70 phòng tắm
 • Sức chứa tối ta: 300 người

 • Đường Tống Duy Tân.
 • Khách sạn gần biển: 300m2
 • 14 phòng 25 giường.
 • 14 phòng tắm
 • Sức chứa tối ta: 60 người

 • Đường Hồ Xuân Hương.
 • Khách sạn mặt biển: 600m2
 • 40 phòng ngủ đôi
 • 41 phòng tắm
 • Sức chứa tối ta: 160 người

 • Đường Hồ Xuân Hương.
 • Khách sạn mặt biển: 400m2
 • 60 phòng ngủ, 100 giường
 • 62 phòng tắm
 • Sức chứa tối ta: 250 người

 • Cổng FLC, view biển.
 • Khách sạn 3 sao: 430m2
 • 32 phòng ngủ, 64 giường
 • 30 phòng tắm, bể bơi 40m2
 • Sức chứa tối ta: 120 người

 • Cổng FLC.
 • Khách sạn 3 sao: 470m2
 • 28 phòng ngủ, 56 giường
 • 28 phòng tắm, bể bơi 35m2
 • Sức chứa tối ta: 120 người

Du lịch Xứ Thanh

Du lịch Xứ Thanh