Queen Hotel Hải Tiến – Khách sạn mặt biển, bể bơi đẹp

  • Mặt biển.
  • Khách sạn mặt biển: 1000m2
  • 118 phòng ngủ, 168 giường
  • 120 phòng tắm, bể bơi 120m2
  • Sức chứa tối ta: 350 người
Du lịch Xứ Thanh

Du lịch Xứ Thanh