Majestic Hotel – Khách sạn mặt biển cạnh quảng trường Sun

  • Đường Hồ Xuân Hương.
  • Khách sạn mặt biển: 400m2
  • 60 phòng ngủ, 100 giường
  • 62 phòng tắm
  • Sức chứa tối ta: 250 người
Du lịch Xứ Thanh

Du lịch Xứ Thanh