• Đường Nguyễn Văn Cừ.
 • Khách sạn gần biển: 1000m2
 • 63 phòng ngủ đa dạng.
 • 65 phòng tắm
 • Sức chứa tối ta: 250 người

 • Đường Tống Duy Tân.
 • Khách sạn gần biển: 500m2
 • 35 phòng 70 giường.
 • 35 phòng tắm
 • Sức chứa tối ta: 120 người

 • Đường Hồ Xuân Hương.
 • Khách sạn mặt biển: 800m2
 • 70 phòng ngủ đôi
 • 70 phòng tắm
 • Sức chứa tối ta: 300 người

 • Đường Tống Duy Tân.
 • Khách sạn gần biển: 300m2
 • 14 phòng 25 giường.
 • 14 phòng tắm
 • Sức chứa tối ta: 60 người

 • Đường Hồ Xuân Hương.
 • Khách sạn gần biển: 5000m2
 • 586 phòng ngủ, 1200 giường
 • Bể bơi vô cực 500m2
 • Sức chứa tối ta: 2500 người

 • Cách biển 100m.
 • Khách sạn gần biển: 700m2
 • 100 phòng ngủ, 150 giường
 • 100 phòng tắm, bể bơi 100m2
 • Sức chứa tối ta: 300 người

 • Mặt biển.
 • Khách sạn mặt biển: 1000m2
 • 118 phòng ngủ, 168 giường
 • 120 phòng tắm, bể bơi 120m2
 • Sức chứa tối ta: 350 người

 • Đường Hồ Xuân Hương.
 • Khách sạn mặt biển: 600m2
 • 40 phòng ngủ đôi
 • 41 phòng tắm
 • Sức chứa tối ta: 160 người

Du lịch Xứ Thanh

Du lịch Xứ Thanh